Artikel D133-20

De toeristische diensten uit artikelen L.133-1 tot L.133-10-1 en L.134-5 kunnen afhankelijk van de faciliteiten en diensten die ze aan het publiek verstrekken in verschillende klassen ingedeeld worden. Het organisme dat in L141-2 genoemd wordt heeft  de criteria ontwikkeld en toetsbaar gemaakt. Deze zijn door het ministerie van toerisme goedgekeurd. De toetsingstabel wordt minsten elke vijf jaar herzien.

Klasse 1

Een toeristische dienst uit klasse I verenigt professionals en wil de toeristische economie van een bepaald gebied ontwikkelen. Het gebied moet een natuurlijke stroom van toeristen uit het binnen- en buitenland kunnen verwerken Het team is meertalig en wordt door een directeur geleid. De medewerkers hebben verschillende taken om de dienst en het gebied via verschillende doelstellingen te ontwikkelen. Het team voert promotionele activiteiten uit op nationaal en internationaal gebied. De instelling probeert door afwisselende activiteiten inkomsten te verkrijgen en kan het vastgelegde commerciële beleid verantwoorden. Het gebruik van informatietechnologieën wordt intern beheerst. Toeristische diensten uit klasse I hebben een gericht promotioneel beleid, middelen om feedback van de klanten te krijgen ter verbetering van de verstrekte service en die van de partners uit hun gebied. Het doel is om de kwaliteit van de diensten steeds te verbeteren.