Langs de Opaalkust waar het Kanaal in de Noordzee overgaat en men heuvels, polders en de kust vindt leven veel verschillende soorten dieren: sterntjes, plevieren, scholeksters, zilverreigers, lepelaars en zelfs ooievaars.

Afwisselende kust

De kliffen, duinen en polders van de kust rond Calais zijn ideale observatiegebieden die vlak bij elkaar liggen: De kliffen van Cap Blanc Nez en Cap Gris Neze horen tot de bekendste plekken van West-Europa om vogels te kijken. Ze liggen op de trekwegen van zee- en zangvogels. 

Aan de voet van de kaap liggen in Blériot Plage de duinen van Le Fort Mahon waar veel vogels leven zoals onder andere de roodborsttapuit*. Een pad door de duinen is daarnaar genoemd. En als u tijd neemt ziet u hoe plevieren de golven 'uitdagen' en de sterns op volle snelheid de zee induiken. Natuurlijk herkent u zeemeeuwen en is iedereen altijd verrast door de vlucht van aalscholvers.

De polders van Les Hemmes de Marck ten oosten van Calais horen tot de geliefde observatieplaatsen. Eden 62 heeft bij Le Fort Vert drie paden aangelegd met uitzichtplaatsen en observatiepunten waar u de faune en flora van het rijke maar kwetsbare gebied kunt ontdekken. De vijvers in duinpannen bieden perfect onderkomst aan amfibieën zoals kikkers, padden en salamanders. In dit gebied nestelen een zestigtal vogelsoorten  waaronder de bergeend en de bruine kiekendief. Andere vogels stoppen hier tijdens de trek.

Eden 62

Wandelpaden door natuurgebieden, uitstapjes met natuurgidsen, workshops etc... Bekijk vooral het uitgebreide programma van Eden 62.

Eden 62 is een belangrijke instelling in de Pas-de-Calais die zorgt voor het beheer van gevoelige natuurgebieden en het organiseren van activiteiten. In de streek van Calais onderhouden ze drie gebieden: polders, duinen en kliffen.

Bij de Ferme des Aigrettes in Marck kunt u zilverreigers ontdekken. Soms rusten zeehonden een moment op de zandbanken tussen Calais en Les Hemmes de Marck. Net als de vele andere diersoorten kunt u ze hier gemakkelijk observeren zonder ze te storen,...

De boerderij La Ferme des Aigrettes

Deze oude boerderij is helemaal duurzaam gerenoveerd en ingericht als bezoekerscentrum waar u van alles over het milieu en de natuur van de kuststreek kunt leren. Zilverreigers en blauwe reigers nestelen in het voorjaar in het beboste park. Tussen de dieren van de boerderij, de groentetuin en de verschillende gebouwen loopt een gratis toegankelijk wandelpad. Het is een heel aangename wandeling, vooral voor gezinnen !

Het natuurreservaat

Meer naar het oosten ligt het natuurreservaat van Le Platier d'Oye waar vogelaars hun hart op kunnen halen. Steltlopers zoals scholeksters en kluten, futen, ganzen, eenden en zangvogels leven hier eenvoudig naast elkaar. In de winter leven hier vogels die van draslanden houden zoals wulpen en watersnippen. In de lente nestelen hier kievieten. Er zijn meerdere paden met observatiehutten zodat u kans heeft enkele van de vele soorten die hier leven waar te nemen.

Houdt de verrekijker bij de hand! Natuurlijk heeft u af en toe wat geduld nodig.

(*kleine lijster uit de familie van vliegenvangers, net als roodborsten en nachtegalen).